מכשור שולחני למעבדות - Equipment For Labs

FisherBrand

Velp Scientifica

AMI Illuminated Magnetic Stirrers

בקש הצעת מחיר

MICROSTIRRER Magnetic Stirrer

בקש הצעת מחיר

ESP Ultraflat Magnetic Stirrer

בקש הצעת מחיר

MULTISTIRRER Digital Series Magnetic Stirrers, Multiple Positions

בקש הצעת מחיר

MULTISTIRRER Magnetic Stirrers, Multiple Positions

בקש הצעת מחיר

MSL 50 Digital - High Volume Magnetic Stirrer

בקש הצעת מחיר

MSL 25 Digital - High Volume Magnetic Stirrer

בקש הצעת מחיר

MSL 8 Digital - High Volume Magnetic Stirrer

בקש הצעת מחיר

MSL 8 - High Volume Magnetic Stirrer

בקש הצעת מחיר

MST Digital Magnetic Stirrer

בקש הצעת מחיר

AM4 Multi-positions Hot Plate Stirrer

בקש הצעת מחיר

AM4 Digital PRO Multi-position Hot Plate Stirrer

בקש הצעת מחיר

HSC 7 Ceramic Hot Plate Stirrer

בקש הצעת מחיר

AREC 7 Digital Ceramic Hot Plate Stirrer

בקש הצעת מחיר

AREC.X 7 Digital Ceramic Hot Plate Stirrer

בקש הצעת מחיר

AREC 7 Connect Ceramic Hot Plate Stirrer

בקש הצעת מחיר

ARE 5 Hot Plate Stirrer

בקש הצעת מחיר

AREX 5 Hot Plate Stirrer

בקש הצעת מחיר

AREX 5 Digital Hot Plate Stirrer

בקש הצעת מחיר

ARE 6 Hot Plate Stirrer

בקש הצעת מחיר

AREX 6 Hot Plate Stirrer

בקש הצעת מחיר

AREX 6 Digital PRO Hot Plate Stirrer

בקש הצעת מחיר

AREX 6 Connect PRO Hot Plate Stirrer

בקש הצעת מחיר

REC 7 Digital Ceramic Hot Plate

בקש הצעת מחיר

RC 2 Hot Plates

בקש הצעת מחיר

RC 5 Hot Plate

בקש הצעת מחיר

RX3 Vortex Mixer

בקש הצעת מחיר

ZX3 Advanced Vortex Mixer

בקש הצעת מחיר

ZX4 Advanced IR Vortex Mixer

בקש הצעת מחיר

TX4 Digital Vortex Mixer with IR Sensor

בקש הצעת מחיר

CLASSIC Vortex Mixer

בקש הצעת מחיר

WIZARD IR Infrared Vortex Mixer

בקש הצעת מחיר

MULTI-TX5 Digital Multi-tube Vortex

בקש הצעת מחיר

ES Overhead Stirrer

בקש הצעת מחיר

LS Overhead Stirrer

בקש הצעת מחיר

LH Overhead Stirrer

בקש הצעת מחיר

PW Overhead Stirrer

בקש הצעת מחיר

DLS Digital Overhead Stirrer

בקש הצעת מחיר

DLH Digital Overhead Stirrer

בקש הצעת מחיר

CONTROLLER Digital

בקש הצעת מחיר

CONTROLLER Advance

בקש הצעת מחיר

OHS 20 Digital Overhead Stirrer

בקש הצעת מחיר

OHS 40 Digital Overhead Stirrer

בקש הצעת מחיר

OHS 60 Digital Overhead Stirrer

בקש הצעת מחיר

OHS 100 Digital Overhead Stirrer

בקש הצעת מחיר

OHS 200 Digital Overhead Stirrer

בקש הצעת מחיר

OHS 60 Advance Overhead Stirrer

בקש הצעת מחיר

OHS 100 Advance Overhead Stirrer

בקש הצעת מחיר

OHS 200 Advance Overhead Stirrer

בקש הצעת מחיר

ECO 16 Thermoreactor, COD Analysis

בקש הצעת מחיר

ECO 8 and ECO 25 Thermoreactors for COD Analysis

בקש הצעת מחיר

BOD Sensor System

בקש הצעת מחיר

BOD Sensor BOD Analysis

בקש הצעת מחיר

RESPIROMETRIC Sensor System 6 for Plastic Biodegradability

בקש הצעת מחיר

RESPIROMETRIC Sensor System 6 for Soil Analysis

בקש הצעת מחיר

RESPIROMETRIC Sensor System 6 Maxi - BMP

בקש הצעת מחיר

JLT Series Flocculators

בקש הצעת מחיר

FC S Series Flocculators with Independent Positions

בקש הצעת מחיר

SP 311 Peristaltic Pumps

בקש הצעת מחיר

AREC Connect Ceramic Hot Plate Stirrer

בקש הצעת מחיר

JPV Recirculating Water Vacuum Pump

בקש הצעת מחיר

OCB open circulating bath

בקש הצעת מחיר

TB1 Portable Turbidimeter

בקש הצעת מחיר

ROTAX 6.8 Overhead Mixer

בקש הצעת מחיר

FP4 Portable Flocculator

בקש הצעת מחיר

RESPIROMETRIC Sensor System 6 - BOD

בקש הצעת מחיר

ECO 6 Thermoreactor, COD Analysis

בקש הצעת מחיר

Overhead Stirrers

בקש הצעת מחיר

OV5 Homogenizer

בקש הצעת מחיר

Vortex Mixers

בקש הצעת מחיר

Heating plates

בקש הצעת מחיר

VTF Digital Thermoregulator

בקש הצעת מחיר

MULTI-HS 6/15 Digital Multi-position Hot Plate Stirrer

בקש הצעת מחיר

MST Magnetic Stirrer

בקש הצעת מחיר

Corning Life Sciences