לקוחות

המרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא
Sarel
לאומית
כללית
מאוחדת
אסותא
אמריקן מדיקל סנטר
מכבי שירותי בריאות
ישכאר
אוניברסיטת תל אביב
מכון ויצמן למדע
האוניברסיטה העברית
חברת החשמל
התעשייה האווירית לישראל